Phụ Kiện Bếp

Phụ kiện bếp giá xoay đa năng tủ góc – PKB05

Giá xoay đa năng tủ góc   GX02

Model: PTJ006L -360 Kích thước: Ø 780 x 735 x (630-800) Giá bán: Liên hệ Tình trạng: Còn hàng

Phụ kiện bếp Giá xoay tròn đa năng mạ crome – PKB04

Giá xoay tròn đa năng mạ crome   GX03

Model: CZJ440 H/ CZJ440C Kích thước: Đương kính 610/710 ( KT tủ 700/800mm) Giá bán: Liên hệ Tình trạng: Còn hàng

Phụ kiện bếp Tủ kho 5 tầng-30 rổ – PKB03

Tủ kho 5 tầng 30 rổ   TK01

Model: PTJ022H Kích thước: D500 x W860 x H (1200-1350) mm Giá bán: Liên hệ Tình trạng: Còn hàng

Phụ kiện bếp tủ kho 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng nan mạ crome – PKB02

Tủ kho 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng nan mạ crome   TK02

Model: JPTJ012D/PTJ012F/PTJ012I Kích thước: D480 x W350 x H (1850-2200)/H ( 1400-1700)/ H ( 1150 – 1350 mm) Giá bán: Liên hệ Tình trạng: Còn hàng

Phụ kiện bếp tủ kho 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng inox hộp, đáy đặc – PKB01

Tủ kho 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng inox hộp, đáy đặc   Tk03

Model: GSPTJ012D / GSPTJ012G / GSPTJ012H Kích thước: D480 x W350 x H (1850-2200)/H ( 1400-1700)/H ( 1150-1350mm) Giá bán: Liên hệ Tình trạng: Còn hàng